EPBD airco keuring doelstellingHuur een gecertificeerde deskundige in om de EPBD keuring uit te voeren. Alleen dan voldoet u aan de regels van deze nieuwe verplichting.
<strong>STEK</strong> (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek)
STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek)

EPBD airco keuring? maar waarom?

Met een EPBD airco keuring zorgen we ervoor dat de aircosystemen optimaal functioneren met de volgende doelen:

  • Vermindering van het energiegebruik
  • Beperking uitstoot CO2
  • Wettelijk verplicht

Tijdens de EPBD airco keuring wordt door middel van een Installatie Performance Scan gekeken of de energieperformance kan worden verbeterd.

Voordelen EPBD airco keuring

Zo’n keuring levert de volgende voordelen op:

  • Op basis van onze adviezen zullen de energiekosten gaan dalen.
  • Het thermisch comfort in het gebouw wordt verbeterd.
  • De energiebesparing is beter voor het milieu.

Gecertificeerde EPBD airco keuring

Een erkende EPBD keuring is alleen geldig als deze door een gecertificeerd EPBD keuringsbedrijf is uitgevoerd. Sigtenhorst installatietechniek beschikt over alle benodigde papieren en mag daardoor dit soort keuringen uitvoeren.

Uitvoerschema keuringen:

Klasse Bouwjaar EPBD keuring
Klasse 1
12-45 kW
ouder dan 1 december 2003
1 december 2003 tot 1 december 2008
1 december 2008 tot 1 december 2013
1 december 2013 of later
31 december 2014
31 december 2015
30 juni 2016
5 jaar vanaf de datum dat het systeem in gebruik is genomen
 Klasse 2
45-270 kW
ouder dan 1 december 2003
1 december 2003 tot 1 december 2008
30 juni 2015
31 december 2015
Klasse 3
> 270 kW
1 december 2008 tot 1 december 2013
1 december 2013 of later
30 juni 2016
5 jaar vanaf de datum dat het systeem in gebruik is genomen

EPBD achtergrondinformatie

EPBD is een Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). De uiteindelijke herziene richtlijn verplicht de landen in de EU om passende maatregelen te neme welke de energieprestatie van gebouwen verbetert.
Het uiteindelijke doel van de EPBD is om uiterlijk 2020 20% minder CO2-uitstoot te hebben en daarbij 20% energiebesparing te bereiken. Een uitvloeing daarvan is dat airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW eens in de 5 jaar gekeurd dienen te worden door middel van een EPBD keuring.